ПРЕДСТОЯЩИ WABCO ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА.

Снимка

Уважаеми колеги,

Бих искали да ви поканим, да се включите в техническите обучения на WABCO през 2020 година. Специализираните WABCO обученията са насочени към сервизните специалисти. Учебната програма за настоящата година, включва:

Модул ECAS (МПС и ремаркета) – 18.02 - 20.02.2020 г.

Модул ECAS (Electronically Controlled Air Suspension) - разглеждат се начина на работа и всички елементи на ECAS системите. Разглеждат се системите както при камиони, така и при ремаркета, обясняват се спецификите при автобуси. Схеми на свързване, инструкции за инсталиране и познати проблеми. Калибриране на сензори за височина и сензори за налягане. Взаимозаменяемост на ECAS кранове. Управление на повдигащи се мостове. Устройства за управление на ECAS системи. Подробно разглеждане на ECAS параметрите при МПС и ремаркета. Работа с диагностичното оборудване на WABCO.

Участникът получава техническа литература, сертификат за преминат курс, PIN кодове (ПРИ УСПЕШНО ИЗДЪРЖАН ТЕСТ) за промяна на параметрите/ прехвърляне на информация между ел. блокове на съответната WABCO ECAS система.

Заявка за участие, най-късно до 07.02.2020.

Модул EBS (МПС – всички генерации, ремаркета – до „D” генерация) – 24.03 - 26.03.2020 г.

Модул EBS (Electronic Braking System) - разглеждат се начина на работа и всички елементи на EBS спирачни системи (до EBS2, включително - при МПС; до TEBS D, включително - при ремаркета). Разглеждат се системите както при МПС, така и при ремаркета. Схеми на свързване, инструкции за инсталиране и познати проблеми. Работа на стабилизиращите системи ESC (МПС) и RSS (ремаркета). Начин на извършване на синхронизация на спирачния процес при композиция 'влекач-ремарке(полуремарке)'. Работа с диагностичното оборудване на WABCO.

Участникът получава техническа литература, сертификат за преминат курс, PIN кодове (ПРИ УСПЕШНО ИЗДЪРЖАН ТЕСТ) за промяна на параметрите/ прехвърляне на информация между ел. блокове на съответната WABCO EBS система.                                                                                        

Модул TEBS E” (последно поколение EBS системи за ремаркета) – 12.05 - 14.05.2020 г.

Модул TEBS “E” (Trailer Electronic Braking System “E”) - разглеждат се начина на работа и функциите, които се изпълняват от различните поколения и версии на TEBS E системите, както и всички елементи свързани с тях. Схеми на свързване, инструкции за инсталиране и познати проблеми. Начин на извършване на синхронизация на спирачния процес при композиция 'влекач-ремарке(полуремарке)'. Нови функции изпълнявани от TEBS E системите. Устройства за управление на TEBS E системи. Съвместна работа на TEBS E с CAN рутер, CAN усилвател и допълнителен електронен модул. Работа с диагностичното оборудване на WABCO. Извършване на симулации върху TEBS E стенда посредством компютърна диагностична програма.

Участникът получава техническа литература, сертификат за преминат курс, PIN кодове (ПРИ УСПЕШНО ИЗДЪРЖАН ТЕСТ) за промяна на параметрите/ прехвърляне на информация между ел. блокове на WABCO TEBS E системи.

Забележка:

Basic + ABS обучението е задължително за тези, които желаят да  участват на останалите модули!

Желаещите да участват на TEBS 'E' модула трябва преди това да са покрили всички предишни модули!

Детайли:

Обученията по всички модули, са с продължителност 3 дни;

Място: Център за обучение на Нелас Авточасти - София, бул. Климент Охридски №144;

Начален час: 9:00ч.;

Превод на български по време на самото обучение;

Цена на участник на ден - 100 EUR без ДДС.

В цената са включени: техническа литература за съответния модул, сертификат за преминат курс, получаване на PIN кодове за промяна на параметрите на съответната WABCO система (камиони, ремаркета и автобуси), обяд, кафе, чай, минерална вода и дребни неща за хапване по време на кафе паузите.

Забележка: PIN кодове получават участниците, които успешно издържат теста в края на всеки модул!

ВАШАТА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА НЕЛАС АВТОЧАСТИ И ПРИ ВАШИЯТ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ, КАТО ПОСОЧИТЕ ФИРМА, ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА УЧАСТНИКА И ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА.

ЗАЯВКА МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА И НА: angel.beshev@wabco-auto.com  ИЛИ НА ТЕЛ.: 0882 657 168.