ТОТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ПРЕДСТАВЯ RUBIA OPTIMA

Снимка

Европейската енергийна фирма Total S.A. е един от водещите производители на тежко натоварени дизелови двигателни масла. Развитието на транспортната техника изисква разработването на масла с дълъг период на експлоатация, работещи при много тежки условия. Една от основните насоки за разработваните нови тежкотоварни масла е намаляването на разхода на гориво. Total е доказана и водеща марка при производството на гориво спестяващи масла. Тези масла за камиони се обозначават със символите FE (fuel economy) в тяхното название.

Един от основните начини за постигане на икономия на гориво чрез маслото е намаляването на неговия вискозитет. Този процес бе успешно приложен при производството на лекотоварни масла каталитичен клас С2. Total е водещ производител при производството на характерните за световната автомобилна индустрия масла. Производството на гориво-спестяващи масла е характерно също и за гамата тежкотоварни продукти Rubia TIR. Гамата се продава на българския пазар, като има широк кръг почитатели. Основните гориво-спестяващи  масла за камиони на Total   са: RUBIA TIR 9200 FE 5W30; RUBIA TIR 8600 FE 10W30; RUBIA TIR 9900 FE 5W30; RUBIA TIR 8900 FE 10W30. Всички тези масла са от вискозитетен клас SAE 30 като са проектирани с формули за запазване на свойствата си през целия експлоатационен период. Total произвежда гориво-спестяващи масла както за двигатели, оборудвани със системи за каталитично изгаряне на саждите (DPF), също така и за двигатели без такива филтри (9200 и 8600). Маслата RUBIA TIR X9XX за двигатели с DPF се обозначават с 9 като втора цифра на четирицифрения номер. Първата цифра в номера е свързана с експлоатационното ниво на маслото- колкото е по-висока, толкова маслото е по-качествено.

Фирмите производителки на камиони разработват двигатели, оборудвани с каталитични филтри за неутрализация на емисиите от твърди частици и азотни окиси. В момента тези двигатели отговарят на стандарт Евро 6, като за преминаване под тази граница новите модели продължават да намаляват разхода на гориво. По този начин се постига и редуцирането на отделящия се в атмосферата въглероден диоксид. Като крайна цел се поставя отделянето на нулеви емисии през 2050. Освен с намаляване на вискозитетния клас на маслото, редуцирането на разхода на гориво може да се постигне и с модифициране на коефициента на триене при работа в магистрален режим. Новите масла стандартизирани по API FA-4, Volvo VDS 5, RLD 4 и MB 228.61 постигат тази цел с  изменение на HTHS (вискозитета на разцепване на маслата при висока температура) от 3,5  до 2,9 mPA.s. Това изменение води до намаляване на вършеното съпротивление в двигателя с 10% при магистрален режим на  експлоатация. В световен мащаб се планира производство на двигатели, които да работят дори с по-голямо намаление на HTHS.

За да отговори на тези нови изисквания Total разработи нова гама нископепелни масла RUBIA OPTIMA. Тези масла са разработени по нова технология INNO-BOOST. Този нов подход обединява досегашния опит в производството на масла RUBIA TIR с иновативни добавки и масла от най-висок клас. Гамата RUBIA OPTIMA е специално адаптирана за най-новите двигатели на всички производители на камиони, като се произвеждат както нови гориво спестяващи, също така и стандартни масла. Последните  са обратно съвместими с класическите двигатели на всички производители на транспортна техника и оборудване, независимо от годината на производство.

Основно предимство на маслата Rubia Optima е надвишаването на последните индустриални стандарти CK-4 и FA-4. Маслата са разработени с превъзходна устойчивост на окисление, отлични качества за съпротивление срещу разцепване на дългите въглеводороди.  Проектирани са да контролират много добре аерирането при високи натоварвания и обороти.  Иновативни добавки запазват най-важните компоненти на двигателя чисти при работа. Благодарение на детергентите, дисперсантите и антиизносните добавки се контролира образуването на нагар, лакови и други отлагания върху работещите части.

Първите внесени масла в България от серията Rubia Optima са: RUBIA OPTIMA 4100 XFE 5W30; RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W30 и RUBIA OPTIMA 1100 15W40.

RUBIA OPTIMA 4100 XFE 5W30 е гориво-спестяващо масло отговарящо на изискванията на  FA-4,  Volvo VDS 5, Renault Trucks RLD 5, Mack EO S5 и MB Approval 228.61. То е low SAPS (нископепелно) като защитава съвременните системи за обработка на изходящите газове. Маслото намалява HTHS с 10% при магистрален режим на експлоатация. То може да се приложи само на камиони специално проектирани за този нов тип масло.

RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W30 е гориво спестяващо масло отговарящо на изискванията на ACEA E7, E9, API CK 4/CJ 4/CI 4 plus/CI 4/CH 4, Volvo VDS 4.5, Renault Trucks RLD 3, Detroit Diesel DFS 93K222, Ford WSS M2C171 F1, Isuzu Recommended Lubricant. То е low SAPS (нископепелно) като е съвместимо със съвременните системи за обработка на изходящите газове. TOTAL RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W30 е масло разработено да се прилага в гаражи с камиони на различни производители.  Маслото е проектирано да работи при много тежки условия, като поради ниския си вискозитет позволява намаляване на количеството използвано гориво без да се наблюдава разход на масло.

RUBIA OPTIMA 1100 15W40 е стандартно масло за тежки натоварвания отговарящо на изискванията на  ACEA E7, E9, API CK 4/CJ 4/CI 4 plus/CI 4/CH 4, Volvo VDS 4.5, Renault Trucks RLD 3, Detroit Diesel DFS 93K222, Ford WSS M2C171 F1, Isuzu Recommended Lubricant. Маслото е произведено за ползване в смесен парк, като може да се ползва върху всички видове техника независимо от годината на производство. То е low SAPS (нископепелно) като е съвместимо със съвременните системи за обработка на изходящите газове.

Всички масла от новата серия RUBIA OPTIMA са произведени по технологията INNO-BOOST. Тя е обозначена на етикета със знака:

 

 

 

 

 

 

За да научите повече за продуктовата гама и да участвате в играта на Тотал България, моля посетете www.total.bg  и спечелете една от специалните ни награди!

Свързани производители