ПОДГОТВЕТЕ ВЪЗДУШНАТА СПИРАЧНА СИСТЕМА НА ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ЗИМАТА, ПРОФЕСИОНАЛНО И НАВРЕМЕ!

Снимка

Известно е, че променените климатични и пътни условия през зимата представляват по-голям риск за безопасното функциониране на въздушните спирачни системи. За да се намалят рисковете, е необходимо да се извършат специални тестове и интервенции по време на техническото обслужване преди зимата и през зимния сезон.

Задачите се промениха значително, отчасти по благоприятен, а отчасти по неблагоприятен начин, в резултат от скорошните промени в състава на автомобилния парк.

Съставът на настоящия автомобилен парк е доста разнообразен, както по отношение на типа, така и на възрастта. Съвременните превозни средства, трябва да се експлоатират заедно, с превозни средства от по-старо поколение, чиито възрасти, за съжаление, могат да достигнат до 15-20 години.

Наблюдава  се също и значително нарастване броя на типовете и подтиповете нови съвременни превозни средства. В резултат на това, обслужващият и оперативен персонал трябва да отделя особено внимание за придобиване на знания относно различните типове, а така също и по отношение на непрекъснатото развитие на спирачните системи. Изискванията за техническото обслужване се намалиха значително за модерните превозни средства, обаче с разпространението на електронните системи, ролята на инструменталната диагностика се увеличи, а технологията за тестване се  промени. Ето защо продължаващото обучение на техническия персонал, е от съществено значение, за да се гарантира използването на подходящите диагностични инструменти.

При модерните, по-нови превозни средства, намалелият обем на техническо обслужване и неизпълнението на необходимите проверки, означава множество допълнителни задачи и  извънредни разходи по време на подготовката за зимата и зимната експлоатация. В случая със „старите”, от по-ранна генерация, превозни средства, се изискват също и специални интервенции, свързани с техническото обслужване.

По време на подготовката, една от най-важните задачи се явява прегледът на превозните средства, в съответствие с техния тип и извършването на ремонт и техническо обслужване на база резултатите от тестовете.

В този контекст, по време на подготовката, от изключително значение са следните тестове и задачи, свързани с техническото обслужване:

За да се осигури подходящо работно налягане и достатъчно количество сух сгъстен въздух, с необходимата чистота, трябва да се провери работата и състоянието на компонентите, по системата за сгъстен въздух.

На базата на теста и, в зависимост от тяхното състояние, тръбата за налягане на компресорите и масленият сепаратор - ако такива се използват - трябва да се почистят или заменят.

В зависимост от приложението, функционирането на  инжектора за антифриз на спиртна основа трябва да се провери, и същият трябва да се допълни с антифриз, продаван за тази цел.

Важно! Използването на денатуриран спирт може сериозно да повреди компонентите на системата.

Цялата статия може да прочетете, ако последвате линка ТУК.

Свързани производители
Свързани продукти
ВЪЗДУШНА СИСТЕМА
Въздушни компресори
Въздушни кранове, клапани

Още новини