НОВ ДОСТАВЧИК В ПОРТФОЛИОТО НА НЕЛАС АВТОЧАСТИ - RAUFOSS COUPLINGS ™.

Снимка

Съединителните компоненти за въздушни системи под налягане на Kongsberg Automotive, се дистрибутират на пазара под марката Raufoss Couplings ™. Продуктите на Raufoss Couplings ™ отговарят на всички стандарти за спирачните системи на търговски превозни средства. Те са проектирани и оптимизирани така, че загубите на налягане да са минимални, осигурявайки трайна и стабилна функция на уплътняване, независеща от температурата на околната среда.

Производството е напълно автоматизирано, с контролирано качество във всички оперативни стъпки, за да се предложат на клиентите рентабилни решения, които отговарят на най-високите изисквания за безопасност. Това гарантира, че клиентите получават компоненти и модулни решения, които осигуряват безпроблемен монтаж и пълно съответствие с проектните изисквания на въздушната система.

Пълната гама съединителни компоненти Raufoss Couplings ™ е налична в търговската мрежа на Нелас Авточасти. Повече информация за продуктите Raufoss Couplings ™ може да получите в търговските обекти на Нелас Авточасти или от вашия търговски представител.