КОРОЗИЯ В РАДИАТОРА! ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА NRF.

Снимка

В NRF, разглеждахме на няколко доклада от нашите клиенти относно недостатъчната ефективност на радиаторите, и това ни накара да напишем един кратък материал за причините на този процес.

Описанието на проблемите обикновено изглеждат по следния начин: "Лош капацитет за отопление, нисък поток на охлаждащата течност през радиатора", "Теч в мястото на свързване с гумения маркуч".

 

Когато разглеждаме тези доклади, често срещаме случаи, както е посочено по-долу.

Снимка № 1. Корозирала входна тръба към радиатора (снимка NRF).

Състоянието на конектора (снимка №. 1) показва, че най-вероятно е имало електрохимична (галванична) корозия. Алуминият проявява висока устойчивост на корозия, тъй като върху повърхността му се образува оксиден слой, който ефективно го защитава. Независимо от това, електролитен мост се образува, когато е в пряк контакт с друг метал с различни потенциали. В случай на снимка № 1, заключаваме, че това е така, защото в допълнение конектора е деформиран (стоманена лента, метален конектор и др.). Затова винаги трябва да избягвате директен контакт между алуминий и друг метал.

 

Електрохимична корозия може също да се получи, ако се използва грешна или некачествена охлаждаща течност или ако са добавени химически добавки, които не са разрешени за използване от производителя на автомобила.

Неподходящата охлаждаща течност действа като електролит (подобно на акумулатор), а металите с различен потенциал се превръщат в електроди (анод - метал с по-нисък потенциал, катод - метал с по-висок потенциал), между които се получава галванична клетка. Йонизираната охлаждаща течност може да повреди сърцевината на радиатора в рамките на няколко седмици след инсталирането му в системата.

 

Затова се препоръчва, системата за охлаждане на двигателя да се проверява веднъж на 2 години. Ако охладителната течност е замърсена (снимка № 2) или радиатора задръстен със субстанция подобна на тази показана на снимка № 2, охлаждащата система трябва да се промие, преди да инсталирате нов радиатор.

Снимка № 2. Вътрешността на нагревателя е замърсена с черно вещество (снимка NRF).

Когато промиваме системата, трябва да имаме предвид, че охладителната система се състои от алуминиеви топлообменници и трябва да използваме само подходящи промивни течности, които не са агресивни към този метал. Примери за такива течности са: хлориди, солни разтвори, органични и неорганични киселини, разтвори на натриев хидроксид , калий, калций, амоний и барий.

 

При обслужване на превозното средство, потребителя често получава оферта да се използват добавки за „спиране“ на теча от охладителна система. И механиците и потребителите на превозни средства, трябва да бъдат много внимателни, когато вземат решение да се отстрани проблема по този начин. При използване на химически добавки се провеждат някои химични реакции. В следствие на тези химични реакции се образуват вещества, които блокират потока в топлообменниците (Снимка № 3).

Снимка № 3. Плътна, лепкава субстанция в охладителната система (снимка NRF).

При най-новите разработки в индустрията за охлаждане на двигателя е важно механика да е запознат с вида на охладителната течност в системата и какъв тип течност може да се добавя безопасно. В момента не можем да определим вида му според цвета на охлаждащата течност. На автомобилния пазар има десетки различни марки охлаждаща течност. Преди да използвате дадена охлаждаща течност, механикът трябва да се консултира с техническа документация на превозното средство или директно с упълномощения представител на производителя на автомобила. Допълването на грешна охлаждаща течност може да причини много бърза корозия на системата и много проблеми на пътя.

Винаги използвайте OE документация, ако имате допълнителни въпроси или неясноти относно охладителните системи.

Свързани производители
Свързани продукти