ТЕХНИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ЕКСПЕРТИ НА KNORR-BREMSE 2021

Снимка

График на обученията:

Техническите обучения на KNORR-BREMSE през тази година, ще започнат с базово обучение "Pneumatic Systems Basic Training - PSBT", което ще включва основните пневматични системи и техните отделни компоненти, които "Knorr-Bremse" предлага на пазара от дълги години. При по-голямата част от произвидители на товарни автомомобили, автобуси и ремаркета системите на "Knorr-Bremse" са утвърдени като стандарт за сигурността и безопасността на пътя. По-време на обучението ще разясним основните пневматични инсталации и работата на всеки отделен пневматичен клапан използван за изграждането им.

Датата на събитието ще бъде на 7-8 Юни 2021.

 

Ще продължи с обучение за напреднали "Training on the Electronic Systems of Trailers - TEST", което ще включва детайлна информация за електрическите и пневматични инсталации включени в новото поколение "EBS" системи за ремаркета "TEBS-G2 family". Работа с диагностичната екипировка на "Knorr-Bremse" за ремаркета, детайлна информация относно провеждането на диагностика на ремаркета, откриване и отстраняване на проблеми/неизправности в "EBS" системата в следствие на диагностиката. Ще проведем презентация на диагностичният софтуер на по-високо ниво приложена на демо макет оборудван с последно поколение интелигентни системи на Knorr-Bremse единствен по рода си в България.

Датата на събитието ще бъде на 14-15 Юни 2021.

 

Третото обучение "Truck and Bus Electronic Systems Training - TBEST (Air treatment & clutch compressor)" ще включва информация относно системите, който се вграждат в товарни автомобили и автобуси като "EAC 1, EAC 2, EAC 2.1, EAC 2.5 и New Clutch Compressor". Участниците ще бъдат въведени в структурата, работата и компонентите на електронните системи на съвременните превозни средства (EAC – електронно управление и подготовка на въздуха) и диагностичните възможности при системите с използването на платформата за диагностика NEO Green.

Датата на събитието ще на 4-5 Октомври 2021.

 

Четвъртото обучение "Truck and Bus Electronic Systems Training - TBEST (EBS & Neo Green)" ще включва информация относно системите, който се вграждат в товарни автомобили и автобуси         като "EBS 2.3, EBS 5, EBS 7, ELC и Neo Green". Участниците ще бъдат въведени в структурата, работата и компонентите на електронните системи на съвременните превозни средства (ABS –           антиблокираща спирачна система; EBS – електронна спирачна система; ELC – електронен контрол на нивото) и диагностичните възможности при системите с използването на платформата        за диагностика NEO Green.

Датата на събитието ще на 11-12 Октомври 2021.

 

Петото обучение "Pneumatically Operated Disc Brake Training - ADBT" ще включва детайлна информация за устройството и принципа на работа на всички видове спирачни апарати на "Knorr-Bremse". Ще бъдат разяснени основните похвати и техники за ремонт на спирачните апарати, чрез използването на специалният инструмент за ремонт на апарати на "Knorr-Bremse". Участниците ще имат възможността да ремонтират демо апарати по-време на обучението и да научат някой нови техники. Датата на събитието ще бъде на 25 Октомври 2021.

Важно! Относно регистрация на участниците в серията от обучения. Таксата за участие е 100 евро на ден на участник, моля регистрирайте вашето желание за участие на посоченият сайт.

Сайт за регистрация на участниците в обучението: Knorr-Bremse registration site (Сайта за регистрация: http://kbtraining.hu/en)!

Всяко обучение е с продължителност два дни освен последното "Pneumatically Operated Disc Brake Training - ADBT", което ще бъде един ден. Местата сa ограничени до 20 души за всяко обучение.

Всички технически обучения, ще бъдат проведени в центъра за обучения на Knorr-Bremse на адрес:
Град Сливница, ул. „Хан Крум“ №1А
За повече информация оставаме на ваше разположение!

Тихомир Тодоров

Тел.: 088 718 8801

Email: tihomir.todorov@btservice.info