ТЕХНИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ KNORR-BREMSE 2020

Снимка

Уважаеми колеги,

Публикуваме промените в програмата на техническите обучения на "Knorr-Bremse" за 2020 година, които ще се проведат в България и кратко разяснение относно темите на обученията.

Усложнената епидемиологична обстановка в страната, наложи промени в графика на обученията, както следва:

Пролетен график на обученията:

Ще започнем с базово обучение "Pneumatic Systems Basic Training - PSBT - Slivnitsa", което ще включва основните пневматични системи и техните отделни компоненти, които "Knorr-Bremse" предлага на пазара от дълги години. При по-голямата част от производители на товарни автомобили, автобуси и ремаркета системите на "Knorr-Bremse" са утвърдени като стандарт за сигурността и безопасността на пътя. По-време на обучението ще разясним основните пневматични инсталации и работата на всеки отделен пневматичен клапан използван за изграждането им. Обучението няма да се проведе на 18-19 Май 2020 г.

ВАЖНО! Новата дата на обучението,  ще бъде променена на 5-6 Октомври 2020 г..

Ще продължим с обучение за напреднали "Training on the Electronic Systems of Trailers - TEST - Slivnitsa", което ще включва детайлна информация за електрическите и пневматични инсталации включени в новото поколение "EBS" системи за ремаркета "TEBS-G2 family". Работа с диагностичната екипировка на "Knorr-Bremse" за ремаркета, детайлна информация относно провеждането на диагностика на ремаркета, откриване и отстраняване на проблеми/неизправности в "EBS" системата в следствие на диагностиката. Ще проведем презентация на диагностичният софтуер на по-високо ниво приложена на демо макет оборудван с последно поколение интелигентни системи на Knorr-Bremse единствен по рода си в България. Обучението няма да се проведе на 25-26 Май 2020.

ВАЖНО! Новата дата на обучението,  ще бъде променена на 12-13 Октомври 2020.

Есенен график на обученията:

Третото обучение "Truck and Bus Electronic Systems Training - TBEST -  Slivnitsa" ще включва информация относно системите, който се вграждат в товарни автомобили и автобуси като "EBS 7, EAC 2, EAC 2.5, ELC, New Clutch Compressor". Участниците ще бъдат въведени в структурата, работата и компонентите на електронните системи на съвременните превозни средства (ABS – антиблокираща спирачна система; EBS – електронна спирачна система; ELC – електронен контрол на нивото; EAC – електронно управление на въздуха) и диагностичните възможности при системите с използването на платформата за диагностика NEO Green. Обучението няма да се проведе на 5-6 Октомври 2020.

ВАЖНО! Новата дата на обучението,  ще бъде променена на 26-27 Октомври 2020.

Четвъртото обучение "Pneumatically Operated Disc Brake Training - ADBT - Slivnitsa" ще включва детайлна информация за устройството и принципа на работа на всички видове спирачни апарати на "Knorr-Bremse". Ще бъдат разяснени основните похвати и техники за ремонт на спирачните апарати, чрез използването на специалният инструмент за ремонт на апарати на "Knorr-Bremse". Участниците ще имат възможността да ремонтират демо апарати по-време на обучението и да научат някой нови техники. Обучението няма да се проведе на 12 Октомври 2020.

ВАЖНО! Новата дата на обучението,  ще бъде променена на 02 Ноември 2020.

ВАЖНО: Относно датата на регистрация на участниците в серията от обучения.

Цената на обученията варира според датата на регистрацията на участниците от 80 до 120 евро без ДДС на ден за участник.
- Ранно записване 30 дни преди датата на обучението = 80 евро;
- Стандартно записване не по-малко от 10 дни преди датата на обучението = 100 евро;
- Късно записване по-малко от 10 дни преди датата на обучението = 120 евро.

Обявените суми са без ДДС.

Сайт за регистрация на участниците в обучението: Knorr-Bremse registration site -  http://kbtraining.hu/en)!

Всяко обучение е с продължителност два дни освен последното "Pneumatically Operated Disc Brake Training - ADBT - Slivnitsa", което ще бъде един ден. Местата са ограничени до 20 души за всяко обучение.

Всички технически обучения, ще бъдат проведени в нашия център за обучения на адрес:
Гр. Сливница, ул.Хан Крум 1А

За повече информация, може да се свържете с г-н Тихомир Тодоров.

Тел.: 088 718 88 01

Имейл: tihomir.todorov@btservice.info

Още новини